112. Sayfa Sıra Sizde Sorularının Cevapları (While döngüsü)-2

a) Klavyeden 1 girilene kadar girilen sayıların ortalamasını alan kodu yazınız

toplam=0
i=0
ortalama=0
sayi=0
while (sayi!=1):
    sayi=int(input("bir sayı giriniz."))
    toplam=toplam+sayi
    i=i+1
ortalama=toplam/i
print("Girmiş olduğunu sayıların ortalaması",ortalama)

b) Girilen şifre “Python” olana kadar “Tekrar deneyiniz” uyarısı veren, “Python” girildiğinde “Giriş başarılı”
uyarısı veren kodu yazınız.

sifre=input("Şifreyi giriniz.")
while (sifre!="Python"):
    sifre=(input("Tekrar deneyiniz."))
print("giriş başarılı")