Java 2D Array Örnek

Kendisine parametre olarak gelen Çok Boyutlu dizideki ‘true’ değerinin dizide bulunma oranını veren Java kodları için tıklayınız.

public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
	boolean[][] arr= {{true,false,true},{false,false,true},{true,false}};
		double result=percentageTrue(arr);
		System.out.println(result);
	}
	public static double percentageTrue(boolean[][] data)
	{
		double count=0.0;
		int item=0;
		for(int row=0;row<data.length;row++)
		{
			for(int col=0;col<data[row].length;col++)
				{
				item++;
				if(data[row][col])
					count++;
				}
		}
		return count/item;
	}