Javascript Eğitim Serisi- Operatörler

Operatörler

JavaScript’te operatörler, değerler arasında matematiksel veya mantıksal işlemler gerçekleştirmek için kullanılan sembollerdir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı operatör türleri:

Aritmetik Operatörler:

  1. Toplama (+): İki sayıyı toplar.
let sonuc = 5 + 3; // sonuc: 8

2. Çıkarma (-): Bir sayıdan diğerini çıkarır.

let sonuc = 7 - 2; // sonuc: 5

3- Çarpma (*): İki sayıyı çarpar.

let sonuc = 4 * 6; // sonuc: 24

4- Bölme (/): Bir sayıyı diğerine böler.

let sonuc = 10 / 2; // sonuc: 5

5- Mod (%, Kalan): İki sayı arasındaki kalanı verir.

let sonuc = 15 % 4; // sonuc: 3 (15'in 4'e bölümünden kalan)

Atama Operatörü:

  • Atama (=): Bir değişkene değer atar.
let x = 10;

Karşılaştırma Operatörleri:

  1. Eşitlik (==): İki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder.
let x = 5;
let y = '5';
console.log(x == y); // true (değer kontrolü, tür kontrolü yok)

2. Tam Eşitlik (===): Hem değer hem de tür kontrolü yapar.

let x = 5;
let y = '5';
console.log(x === y); // false (değer ve tür farklı)

3. Eşit Değil (!= ve !==): Eşit olup olmadığını kontrol eder.

Mantıksal Operatörler:

  1. Ve (&&): Her iki koşul da doğruysa true döner.
if (x > 0 && x < 10) {
  // x, 0'dan büyük ve 10'dan küçük
}

2. Veya (||): Koşullardan en az biri doğruysa true döner.

if (x > 5 || y > 5) {
  // x veya y 5'ten büyükse
}

3. Değilse (!): Koşulu tersine çevirir.

if (!isLogged) {
  // Kullanıcı giriş yapmamışsa
}

JavaScript operatörleri, kodunuzda matematiksel işlemler gerçekleştirmenize, karşılaştırmalar yapmanıza ve mantıksal kontroller uygulamanıza olanak tanır. Bu temel operatörlerle birlikte, gelişmiş operatörler de bulunmaktadır, ancak bu temellerle başlamak önemlidir.